Branding is our passion

Siła marki miejsca

Inwestorzy, turyści i mieszkańcy preferują markowe, czyli rozpoznawalne miejsca. Daje to poczucie, że gospodarze dobrze nimi zarządzają, dbają o ich tożsamość, a jednocześnie są otwarci na zmiany.
Zobacz, jak możemy Ci pomóc wykreować markę miejsca.

Marki, które współtworzymy

GoToPoland

GoToPoland

Polska Pięknieje

Polska Pięknieje

Na wsi najlepiej

Na wsi najlepiej

Powiat Wejherowski

Powiat Wejherowski

Spycimierz

Spycimierz

Uniejów

Uniejów

Region Sprewy

Region Sprewy

Marka
funduszy
UE

Unijne pieniądze przyspieszyły rozwój regionów w sposób niebywały wcześniej w naszej historii. Pokazujemy, kto i jak potrafi wykorzystać szansę stworzoną przez politykę spójności.
Masz w tym swój udział? Wiemy, jak to wypromować.

Jak promujemy fundusze UE

Zobacz zmiany

Zobacz zmiany

Polska Pięknieje

Polska Pięknieje

Strategia promocyjna

Strategia promocyjna

Fundusze Europejskie na Mazowszu

Fundusze Europejskie na Mazowszu

Nasz Region

Nasz Region

Innowacja +

Innowacja +

Działania dla PARP

Działania dla PARP

Dojście do indywidualnych rozwiązań na drodze współpracy z klientami – to nasze kredo. Wymagamy od siebie otwartości, wiedzy oraz przywiązania do doskonałości. Zależy nam na tworzeniu trwałych relacji opartych na zaufaniu i dążeniu do wspólnie wyznaczonego celu.
Takie podejście zapewnia budowę silnych marek i sukces.

Dojście do indywidualnych rozwiązań na drodze współpracy z klientami – to nasze kredo. Wymagamy od siebie otwartości, wiedzy oraz przywiązania do doskonałości. Zależy nam na tworzeniu trwałych relacji opartych na zaufaniu i dążeniu do wspólnie wyznaczonego celu.
Takie podejście zapewnia budowę silnych marek i sukces.

Kompetencje

Budowa silnych marek

Kompleksowe realizacje

Doradztwo strategiczne

Rynki zagraniczne

Kompetencje

Budowa silnych marek

Kompleksowe realizacje

Doradztwo strategiczne

Rynki zagraniczne

Przykłady naszych filmów

Promocja Gniezna

Promocja Gniezna

Koronacja Królewska

Koronacja Królewska

Miejsce dla ludzi z pasją

Miejsce dla ludzi z pasją

Zamek Kapituły Warmińskiej

Zamek Kapituły Warmińskiej

Polska innowacyjna

Polska innowacyjna

Konkurs “Innowacja Plus”

Konkurs “Innowacja Plus”

Polska Pięknieje

Polska Pięknieje

Patent na projekt

Patent na projekt

Uzdrowisko w Gołdapi

Uzdrowisko w Gołdapi

Misja gospodarcza

Misja gospodarcza

Termy Uniejów