Uzdrowisko w Gołdapi

W Gołdapi, jedynym uzdrowisku na Warmii i Mazurach, dzięki wsparciu z funduszy europejskich wybudowano nowoczesną infrastrukturę uzdrowiskową i zrewitalizowano centrum miasta. Film był zrealizowany do biuletynu cyfrowego „Warmia i Mazury”, nr 1/2013.