Konkurs Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w 2014 r. ogłosiło konkurs „Innowacja plus” – na najbardziej efektywne formy promocji innowacyjnych rozwiązań trafiających na rynek. Celem było upowszechnienie dobrych praktyk w promocji projektów badawczo-rozwojowych dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz zachęcenie przyszłych beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój do większego zaangażowania w prowadzenie działań promocyjnych realizowanych przedsięwzięć.

Promocja najlepszych projektów

Nagrodą dla zwycięzcy było opracowanie i wydanie dedykowanego dwujęzycznego folderu oraz realizacja filmu promującego jego działalność. Wszyscy laureaci zostali opisani w publikacji pokonkursowej, otrzymali dyplomy i roczną prenumeratę miesięcznika o tematyce PR i marketingu.

Co zrobiliśmy

Organizacja biura konkursu i nabór uczestników

System identyfikacji wizualnej

Organizacja prac Kapituły Konkursu

Udział w pracach Kapituły

Przygotowanie broszury i filmu promującego laureata

Organizacja gali wręczenia nagród

Projekt i produkcja materiałów promocyjnych

Promocja konkursu i laureatów w internecie