Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowoczesny sposób zarządzania rozwojem regionalnym, oparty na współpracy między samorządami. Po raz pierwszy pojawiły się one w naszym kraju w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny (KKBOF) powstał w 2014 r. 19 gmin i miast województwa zachodniopomorskiego zawarło porozumienie o współpracy. Dzięki temu wspólnie poprawiają infrastrukturę komunikacyjną, wspierają innowacje wprowadzane przez firmy, wyrównują szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, a także podnoszą poziom kształcenia zawodowego. Takie współdziałania poprawiają jakość życia mieszkańców i zmieniają na lepsze gminy tworzących partnerstwo.

W 2019 r. na zlecenie Miasta Koszalin, lidera tego KKBOF, przygotowaliśmy folder, informator „Wspólnie robimy więcej” i film, które przybliżają inwestycje realizowane przez porozumienie samorządów. 

Co przygotowaliśmy 

Informator „Wspólnie robimy więcej”

Ulotkę

Film zobacz film