Ambitne projekty dla PARP

Dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zrealizowaliśmy kilka ambitnych projektów: m.in. kampanię promującą działania wspierające szkolenia z Funduszy Europejskich, a także kilka wydawnictw. Wsród przygotowanych publikacji są takie tytuły jak:

„Rozwijaj biznes inteligentnie”

to broszura zawierająca informacje na temat wybranych działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowanych przez PARP. Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych prowadzeniem innowacyjnego biznesu, wdrażaniem nowatorskich rozwiązań, podejmowaniem rynkowych wyzwań.

Zobacz broszurę

„POWER, czyli włącz się”

to publikacja zawierająca informacje na temat wybranych działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanych przez PARP i jest adresowana do wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym, podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji.

Zobacz publikację

„Polska Wschodnia na start!”

to broszura zawierająca informacje na temat wybranych działań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia realizowanych przez PARP. Zawarte tu informacje  są zaadresowane przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zobacz broszurę

„Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”

(pierwsze wydanie) to broszura zawierająca wskazówki pomocne w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Z publikacji można dowiedzieć się, jak wygląda proces zakładania firmy, jakie są możliwości rozliczania się z fiskusem oraz skąd wziąć pieniądze na start.

«Польша – Казахстан. Перспективы сотрудничества»/‘Poland – Kazakhstan. Prospects of cooperation’

(„Polska – Kazachstan. Perspektywy współpracy”) to publikacja składająca się z dwóch części. W pierwszej pokazaliśmy analizę potencjału polskich firm i przedsiębiorstw związanych z tzw. energią przyszłości, jak: odnawialne źródła energii, czyste technologie węglowe, nowoczesne maszyny i urządzenia górnicze, inteligentne sieci energetyczne oraz proekologiczne budownictwo. Druga zaś jest katalogiem prezentującym w porządku alfabetycznym 110 firm działających w powyższych branżach. Publikacja została przygotowana na Międzynarodową Wystawę Astana EXPO 2017 w Kazachstanie.

„Twój Biznes”

to magazyn przybliżający różnorodne płaszczyzny i kierunki działań PARP, takie jak m.in. wspieranie wybranych działań programów Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, inicjatyw finansowanych z Funduszy Norweskich, prowadzenie Bazy Usług Rozwojowych czy projekt GovTech inno_LAB.

Zobacz magazyn