RPO Województwa Mazowieckiego

Współpracując od 2016 roku z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zapoczątkowaliśmy nową edycję magazynu „Fundusze Europejskie na Mazowszu” (ukazuje się w cyklu kwartalnym). Wyróżnia się pod względem jakości tekstów, grafiki i dizajnu. Dzięki częściej ukazującemu się e-wydaniu informacje o tym, jak Program Regionalny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) zmienia region, docierają do szerszego kręgu odbiorców.

Magazyn Fundusze Europejskie na Mazowszu

Sięgając po „Fundusze Europejskie na Mazowszu”, poznasz strategię rozwoju regionu, a także miejsca, obiekty i firmy, które powstały lub weszły na wyższy poziom rozwoju. Wzbogacisz też wiedzę o możliwościach i specyfice korzystania z unijnego dofinansowania. No i znajdziesz tu wiele inspiracji!

Co zrobiliśmy

Magazyn w wersji papierowej

E-publikacja funduszenamazowszu.eu

Sesje zdjęciowe

Filmy