Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej (TOEE)

W Zalesiu w gminie Police (województwo zachodniopomorskie) poznajesz przyrodę, astronomię i fizykę, robisz eksperymenty i przede wszystkim dobrze się bawisz. Film zrealizowany na zamówienie TOEE, współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.