Polska innowacyjna

Filmy promujące projekty z Programu Innowacyjna Gospodarka zrealizował Smartlink dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.