Spycimierskie Boże Ciało

Boże Ciało w Spycimierzu obchodzone jest wyjątkowo atrakcyjnie i uroczyście za sprawą wielokolorowego dywanu z żywych kwiatów, układanego przez mieszkańców parafii Spycimierz koło Uniejowa. Tradycja jest bardzo stara i być może sięga czasów napoleońskich. Dwa lata temu we współpracy z Gminą Uniejów i Parafialnym Stowarzyszeniem „Spycimierskie Boże Ciało” rozpoczęliśmy prace nad budową marki tej tradycji jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że budowa rozpoznawalnej marki przyczyni się do lepszego zachowania tego unikalnego dziedzictwa. Potrzebne jest to mieszkańcom, by nie rezygnowali z kontynuacji tradycji, jak i dla Gminy, by planowała regularne działania inwestycyjne i organizacyjne, które pomogą podtrzymywać  i promować spycimierskie dywany kwiatowe.

Co zrobiliśmy

Strategia budowy marki

Logotyp i linia graficzna

Opracowanie merytoryczne Portalu Spycimierskiego wraz z tłumaczeniami na język angielski i włoski

Produkcja galerii ulicznej

Redakcja albumu fotograficznego

Opracowanie artykułów prasowych

Opracowanie wniosku o wpis „Procesji Bożego Ciała w Spycimierzu z tradycją układania kwietnych dywanów” na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego

Współpraca międzynarodowa