Uniejów Uzdrowisko Termalne

Praca nad marką Uniejowa – jednej z najdynamiczniej rozwijających się polskich gmin i najmłodszego uzdrowiska w kraju – jest dużym wyzwaniem, które z przyjemnością podjęliśmy.  Jednym z pierwszych zadań było stworzenie marki parasolowej „Uniejów Uzdrowisko Termalne”, która integruje inne silne marki, takie jak „Termy Uniejów”, „Geotermia Uniejów”, „Eko Uniejów”, „Spycimierskie Boże Ciało” czy „Zamek w Uniejowie”. Od początku skupiliśmy się nad nowoczesną promocją w sieci poprzez budowę zintegrowanych stron internetowych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Specyfiką Uniejowa jest też współpraca międzynarodowa z gminami i regionami w całej Europie. Stąd duży nacisk na opracowanie treści w różnych językach i organizacja wydarzeń i projektów z udziałem zagranicznych partnerów.

Co zrobiliśmy

Budowy marki i doradztwo strategiczne

Logotyp

Budowa stron internetowych wraz z zawartością merytoryczną  https://uniejow.pl

Opracowanie materiałów promocyjnych – papierowych i cyfrowych

Produkcja filmów

Organizacja międzynarodowych misji gospodarczych i wizyt studyjnych

Koordynacja projektów współfinansowanych z dotacji zewnętrznych

Opracowanie kolorowego magazynu promocyjnego