Pierwszy w Polsce biuletyn

„Nasz Region” był pierwszym w Polsce biuletynem poświęconym Funduszom Europejskim wykorzystywanym na poziomie regionu. Zaczął się ukazywać w 2004 r. Kilka lat temu do wersji papierowej dołączyła także odsłona mobilna, w której można przeczytać dodatkowe teksty, a większość materiałów jest rozszerzona o filmy i galerie zdjęć. „Naszemu Regionowi” towarzyszyły dodatki w formie prostych poradników. Publikacje te stanowią inspirację i pomoc merytoryczną dla projektodawców w Wielkopolsce ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE lub rozliczających swoje projekty.

Albumy o dobrych projektach

Publikacje „Wielkopolska w akcji” (2012 r.) i „Wielkopolska OK!” (2013 r.) przygotowaliśmy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pokazaliśmy w nich najbardziej reprezentatywne projekty, tzw. dobre praktyki, zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Nasz Region, nr 10/2017 (e-biuletyn)

Nasz Region, nr 4/2017 (kwartalnik, papier)

Poradnik. Na co można otrzymać dofinansowanie z WRPO

Poradnik. Projekt wsparty z WRPO 2014-2020. Zrób to!

Co zrobiliśmy

Wydawanie kwartalnika

Albumy z dobrymi praktykami

E-publikacje

Poradniki

Filmy

Videocasty

Sesje zdjęciowe