Fundusze europejskie na Podkarpaciu

Od kilku lat współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego nad tworzeniem marki funduszy europejskich w regionie poprzez promocję dobrych praktyk. Początkowo przygotowywaliśmy kwartalnik „Inwestujemy w rozwój” wydawany w wersji papierowej, a obecnie magazyn „Zobacz zmiany” – w wersji papierowej i cyfrowej wraz działaniami promocyjnymi.

Do naszych zadań należy opracowanie merytoryczne (artykuły, reportaże, wywiady, teksty eksperckie) i graficzne (layout, infografiki, rysunki satyryczne, komiks, zdjęcia). Dbamy o to, by teksty były łatwe do czytania i zrozumienia. Ważnym elementem budowy marki są filmy pokazujące inwestycje współfinansowane z funduszy europejskich. Dla lepszej i efektywniejszej promocji przygotowujemy również animacje promujące każde wydanie. Publikacja cyfrowa wzbogacona jest o galerię oraz rozrywkę w formie quizu.

Magazyn „Zobacz zmiany”

Co zrobiliśmy

Logotyp i linia graficzna

Projekt graficzny publikacji papierowej i e-magazynu

Opracowanie merytoryczne artykułów i redakcja

Realizacje sesji zdjęciowych

Filmy (w tym zdjęcia z drona)

Działania  promocyjne (animacje, gadżety, grafiki, wpisy do SM)

Album

W 2012 r. przygotowaliśmy również dwujęzyczny album „Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way” o dobrych praktykach – projektach sfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Konkurs

W 2019 r. odbyła się pierwsza edycja konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Kapituła przyznała 25 nominacji – po 5 w każdej kategorii konkursowej, tj.: dla rodziny, dla środowiska, dla gospodarki, dla mobilności, dla lepszego jutra. Spośród nich wybrano zwycięzców – „Mistrzów Zmian”.

Film o laureatach

Co zrobiliśmy

System identyfikacji wizualnej

Organizacja Biura konkursu i nabór uczestników

Przygotowanie strony internetowej konkursu oraz albumu pokonkursowego

Realizacje sesji zdjęciowych

Film o laureatach (w tym ujęcia z drona)

Promocja konkursu i laureatów w internecie, radiu i prasie