Program Regionalny Warmia i Mazury

W latach 2013-2015 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprojektowaliśmy i wydawaliśmy nowatorski e-biuletyn. Równolegle z nim ukazywała się wersja papierowa. Publikacja była adresowana zarówno do beneficjentów Programu Regionalnego Warmia i Mazury (RPO WiM), jak i do wszystkich podmiotów, które mogły starać się o pozyskanie wsparcia z RPO.

Konkurs Patent na projekt

Gdy zbliżało się podsumowanie RPO WiM 2007-2013, przy współpracy z władzami regionu zorganizowaliśmy konkurs „Patent na projekt”. Spośród ponad 100 zgłoszonych przedsięwzięć kapituła wybrała 20 najbardziej efektywnych (z najlepszymi wskaźnikami realizacji celów programu). Konkurs zwieńczyła konferencja finałowa w olsztyńskiej filharmonii, którą uświetnił koncert tria: Możdżer, Danielsson, Fresco.

Magazyn Warmia i Mazury, nr 2/2015

Zobacz film

Co zrobiliśmy

Wydawanie kwartalnika

E-publikacja

Organizacja konkursu

Sesje zdjęciowe

20 filmów o projektach

Organizacja konferencji

Zapewnienie występu artystycznego