logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Siła konkursów

2 stycznia 2014

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy trzy konkursy dla beneficjentów funduszy europejskich. Każdy odmienny pod względem tematu i zasięgu, ale wszystkie coś łączy.

Szósta edycja ogólnopolskiego konkursu POLSKA PIĘKNIEJE – 7 CUDÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH była rekordowa pod względem liczby zgłoszeń – ponad 311. Łącznie we wszystkich sześciu edycjach udział wzięło grubo ponad 1000 podmiotów, które realizowały przedsięwzięcia z zakresu rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji. Pozytywną rolę odegrała tu coraz powszechniej znana marka. Najważniejszym jednak efektem nie jest rosnąca liczba zgłoszeń, ale poprawiająca się ich jakość.

Początki były trudne, gdyż wiele zgłoszeń niczym szczególnym się nie wyróżniało – było widać, że praca nad nimi polegała przede wszystkim na przeklejaniu odpowiednich treści z formularzy wniosków o dofinansowanie. W kolejnych edycjach zdecydowana większość zgłaszających chce zwrócić uwagę na pozytywne efekty wynikające z realizacji projektu. Poprzeczka poszła wyżej, gdy wprowadzono etap przesłuchań w grupie nominowanych.

Konkurs PATENT NA PROJEKT w województwie warmińsko-mazurskim wraz z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród był okazją do symbolicznego podsumowania okresu programowania na lata 2007-2013. 20 nominowanych i 10 laureatów – to były w zdecydowanej większości pokazowe wręcz realizacje, prezentujące pozytywne efekty działania funduszy UE (dokumentują to filmy).

Najtrudniejsze zadanie postawiliśmy przed beneficjentami Regionalnego Programu (RPO WZ) na Pomorzu Zachodnim. Konkurs RÓŻA PROMOCJI ma bowiem na celu inspirowanie projektodawców RPO WZ do poszukiwania oryginalnych form promocji projektów, sięgania po bogaty arsenał narzędzi komunikacji marketingowej. Chodzi o wyrobienie nowego nawyku – by podchodzić do promocji jak do elementu niezbędnego w realizacji projektu, bez którego nie sposób mówić o powodzeniu. Łączy się to z przełamywaniem negatywnego stereotypu: „postawimy tablicę, nadrukujemy logotypy, zamówimy gadżety i będzie spokój”. Nie – nie będzie spokoju, bo projekt musi osiągać wskaźniki i zachować trwałość przez 3-5 lat. Musi zatem żyć i być potrzebny i wykorzystywany. Spośród 30 zgłoszeń (na porządnym poziomie) kapituła wyłoniła naprawdę świetne pomysły na promocję (można się z nimi zapoznać dzięki albumowi). Samorząd województwa zachodniopomorskiego myśli i działa z większym planem. Konkurs nie jest bowiem doraźnym działaniem – łączy się z akcją edukacyjną dla beneficjentów.

Siłą wszystkich tych konkursów jest to, że nagradzają pracowitość, dobre planowanie i konsekwencję. Promować da się to, co jest naprawdę potrzebne i porządne. Promowanie „wydmuszek” wcześniej czy później przeradza się w karykaturę. Konkursy pozwalają zatem wyłonić autentyczne dobre praktyki.

Jerzy Gontarz

Wstecz