logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Promocja projektów 2014-2020

6 stycznia 2014

Od kilku dni żyjemy w nowym okresie finansowym Unii Europejskiej. Na razie niewiele z tego wynika. 300 mld zł z nowego unijnego budżetu mamy na papierze, a do wydawania przystąpimy nie wcześniej niż w drugiej połowie roku.  Na razie eksperci z urzędów marszałkowskich i ministerstw pracują nad podziałem pieniędzy i regułami ich wydawania. W najbliższych 3-4 miesiącach nowe programy operacyjne negocjowane będą z Komisją Europejską.

Jakie znaczenie będzie miała informacja i promocja w nowej perspektywie? Mamy nadzieję, że zmieni się podejście instytucji zarządzających do tej kwestii. Przede wszystkim akcent powinien być przesunięty z obowiązkowych form promocji (tablice, oznakowanie dokumentów, ogłoszenia prasowe, itp.) na bardziej kreatywne działania nakierowane na zwiększenie efektów projektów i ich trwałość. Obecna perspektywa finansowa stoi pod znakiem ściślejszej współpracy nauki z biznesem, co ma zaowocować rozwojem innowacji, a w rezultacie wejściem naszych firm z nowymi produktami i usługami na globalny rynek. Sukces tych działań w dużej mierze zależeć będzie od skutecznego marketingu.  O tym trzeba pamiętać już teraz, podczas opracowywania reguł wydawania unijnych funduszy.

Projektodawcy mają pomysły, wiedzą z kim współpracować, żeby je zrealizować. Trzeba im tylko na to formalnie pozwolić, zachęcić do podjęcia nowych wyzwań, a potem docenić ich wysiłki.  Warto pomyśleć nad szkoleniami z zakresu kreacji, a także organizowania przetargów i rozliczania budżetów promocyjnych. Dobrze sprawdza się wymiana dobrych praktyk i nagradzanie wyróżniających się pomysłów  wyłonionych w drodze konkursów na najlepszą promocję projektów.    Organizując konkursy „Róża promocji” (dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego) i „Siła promocji-siła projektu” (dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) przekonaliśmy się, że wielu projektodawców rozumie znaczenie promocji i może się już pochwalić sporymi sukcesami w tym zakresie. Pozwólmy się im dalej rozwijać i zarażac innych swoimi pomysłami.

Andrzej Szoszkiewicz

Photo by ell-r-brown | Title: "The Public, West Bromwich - European Union part-financed" | License: CC-BY 2.0

Wstecz