logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nauka skazana na biznes

15 stycznia 2014

4,1 mld euro z Programu Inteligentny Rozwój może zasilić polski sektor badawczo-rozwojowy w latach 20014-2020. Czy dotacje na B+R będą kolejnym zastrzykiem unijnych pieniędzy na nowe laboratoria i granty dla badaczy? Nic bardziej błędnego. Te czasy już się skończyły wraz z odejściem do historii perspektywy 2007-2013. Teraz o tym, czy i ile pieniędzy wpłynie do uczelni i ośrodków badawczo- rozwojowych zdecydują przedsiębiorcy. To firmy (lub konsorcja) składać będą bowiem wnioski o dotacje, z których w dużej części finansowana będzie polska nauka przez najbliższe 7 lat.

Słysząc o tych zasadach wielu naukowców, którzy tłumnie wypełnili aulę Politechniki Poznańskiej, w której odbywała się konferencja „Nowa perspektywa dla badań naukowych i innowacji”  miało nietęgie miny. Oczami wyobraźni zobaczyli, że ich dalszy rozwój zależeć będzie od nawiązania pomyślnej współpracy z biznesem, która przełoży się na wspólne projekty.  Obawy są zresztą uzasadnione, gdyż w Polsce współpraca między tymi sektorami dopiero raczkuje i na razie głównie polega raczej na wykonywaniu przez uczelnie usług dla firm, a w mniejszym stopniu na wspólnych projektach badawczo-rozwojowych.

Rząd rozumie powagę sytuacji i planuje różne działania, które odsunęłyby groźbę oddawania niewykorzystanej puli pieniędzy do Brukseli, gdyby kontakty biznesu z nauką nie przyniosły wystarczającej liczby dobrych projektów gwarantujących wykorzystanie całej alokacji.   

Ale sam rząd nie załatwi tego problemu. Uczelnie muszą wziąć sprawy w swoje ręce i otworzyć się na biznes poprzez chociażby odpowiednią promocję swoich osiągnięć i oferty dla firm. Przedsiębiorcy (którzy zwykle nie cierpią na nadmiar czasu) powinni mieć ułatwiony dostęp do informacji o poszczególnych katedrach, zespołach badawczych czy pojedynczych naukowcach. Przy czym samo umieszczenie trudnych często tekstów w sieci może nie wystarczyć. Potrzebne będą filmy, dobre zdjęcia i nowoczesne prezentacje i skuteczne działania promocyjne. Warto pamiętać o wersjach obcojęzycznych, gdyż potencjalni partnerzy mogą pochodzić z zagranicy.

Pierwsze konkursy na dotacje ruszą co prawda najwcześniej późną jesienią tego roku, lecz wbrew pozorom czasu jest niewiele, żeby zmierzyć się z tym trudnym tematem.

Andrzej Szoszkiewicz

Photo by https://www.flickr.com/photos/hamptonroadspartnership/ | Title: "Innovation chalkboard" | License: CC-BY 2.0

Wstecz