logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nasz region 3/2017

W Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 na wsparcie przedsiębiorczości przeznaczono prawie 468 mln euro. Sukcesywnie ogłaszane są konkursy na bezzwrotne dofinansowanie projektów, które odgrywa­ją coraz większą rolę, czyniąc wielkopolskie firmy bardziej innowacyjnymi. Wielkopolska od początku angażowała się też w stworzenie efektywnego systemu wsparcia pozadotacyjnego. Po dobrych doświadczeniach z poprzedniej perspektywy, uruchamiane są kolejne środki odnawialne dla firm. Na pożyczki z JEREMIE 2 zarezerwowano 516 mln zł, a pierwsze produkty finansowe pojawią się na rynku jeszcze tej jesieni. Pieniądze będą przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych przez nowe firmy, jak i na przedsięwzięcia w obszarze inteligentnych specjalizacji.

Więcej w najnowszym wydaniu kwartalnika „Nasz Region” nr 3/2017