logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nasz region 2/2017

Projektodawcy z Wielkopolski mogą się ubiegać o preferencyjne pożyczki z JESSICA 2, które finansowane są ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Można z nich wspierać przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej. Na tego typu inwestycje przeznaczono z WRP0 2014+ prawie 286 mln zł. O tym m.in. w najnowszym wydaniu kwartalnika „Nasz region”.

Zachęcamy do czytania kwartalnika „Nasz region” 2/2017