logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Polska – Kazachstan. Perspektywy współpracy

Od 10 czerwca do 10 września w Kazachstanie odbywa się Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO. Organizatorem polskiej ekspozycji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na której zlecenie przygotowaliśmy tematyczną dwujęzyczną publikację «Польша – Казахстан. Перспективы сотрудничества» / ‘Poland – Kazakhstan. Prospects of cooperation’ („Polska – Kazachstan. Perspektywy współpracy”).

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej dokonaliśmy analizy potencjału polskich firm i przedsiębiorstw związanych z tzw. energią przyszłości, jak: odnawialne źródła energii, czyste technologie węglowe, nowoczesne maszyny i urządzenia górnicze, inteligentne sieci energetyczne oraz proekologiczne budownictwo. Druga zaś jest katalogiem prezentującym w porządku alfabetycznym110 firm działających w powyższych branżach.

Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017 ma służyć nie tylko intelektualnej wymianie myśli na temat koniecznych zmian w wykorzystaniu energii Ziemi, ale przede wszystkim zacieśnieniu współpracy gospodarczej między naszymi krajami. Liczymy na to, że polscy przedsiębiorcy nawiążą kontakty i współpracę z inwestorami z Kazachstanu oraz innych państw Azji Centralnej.