logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Kapitał Ludzki w Wielkopolsce 2/2015

Dostępne wersje:
logo Wydanie papierowe

Zapraszamy do lektury drugiego numeru biuletynu informacyjnego komponentu regionalnego PO KL 2007-2013, który przygotowaliśmy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Do końca czerwca 2015 r. WUP w Poznaniu przekazał wielkopolskim projektodawcom ponad 2,7 mld zł na realizację 3128 projektów. Pomoc uzyskało prawie 176 tys. osób poniżej 25. roku życia, w tym ponad 4900 osobom przyznano bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 kontynuowane będzie udzielanie wsparcia osobom młodych do 29. roku życia. To właśnie im dedykowana jest pomoc w ramach I osi „Osoby młode na rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W biuletynie wyjaśniamy również czym jest zamykanie projektu i monitorowanie jego trwałości, na czym polega nowa forma wsparcia kierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, którą wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także piszemy o działaniach prowadzonych przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy.