logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Jakość ponad wszystko

Dążymy do tego, żeby przygotowywane przez nas treści, aplikacje i wydawnictwa spełniały najwyższe wymagania jakościowe zarówno pod względem merytorycznym, graficznym, jak i technologicznym. Wysokie kryteria dotyczą wszystkich publikacji, bez względu na to, czy ukażą się w formie papierowej, czy cyfrowej.

Działalnością wydawniczą kieruje redaktor naczelny, będący jednocześnie członkiem zarządu firmy.

Oto zasady, które umożliwiają nam osiągnięcie tego celu:

  • Teksty

Naszą specjalnością jest opracowywanie tekstów informacyjnych i promocyjnych, w których w jasny i przystępny sposób poruszane są trudne tematy, głównie z zakresu wykorzystania funduszy europejskich, innowacji, przedsiębiorczości i turystyki. Zlecamy je autorom o bogatym dorobku, głównie w tematyce gospodarczej, finansowej i społecznej.

  • Redakcja i zespół autorów

Smartlink zatrudnia doświadczonych redaktorów, którzy swoje umiejętności nabywali w renomowanych wydawnictwach. W skład zespołu redakcyjnego wchodzą: sekretarz redakcji oraz redaktorzy. Sekretarz redakcji koordynuje prace redakcyjne, natomiast redaktorzy koordynują poszczególne publikacje oraz dokonują redakcji tekstów.

  • Organizacja prac

Prace wydawnicze ściśle podporządkowane są harmonogramom. W proponowanych przez nas harmonogramach staramy się przeznaczyć optymalną ilość czasu na dokładne sprawdzenie kolejnych wersji publikacji zarówno przez redakcję, jak i przedstawicieli klienta. Działamy sprawnie i dokładnie, kierujemy się zasadą, że w branży wydawniczej pośpiech jest złym doradcą.

  • Poprawność językowa i stylistyczna

Wśród pracowników redakcji są osoby, które przeszły szlify w renomowanych firmach wydawniczych w czasach, gdy poprawność językowa była cnotą. Każda publikacja przechodzi podwójną korektę językową. A czasem potrójną. Prace te powierzamy korektorom, którzy mają duże doświadczenie edytorskie.

  • Grafika

O ciekawe projekty graficzne oraz skład dbają doświadczeni fachowcy w swojej branży. Proponowane przez nich projekty nawiązują do najnowszych trendów w projektowaniu. Przy czym kierujemy się zasadą, że to głównie ciekawa i mocna merytorycznie treść przyciąga odbiorcę, a grafika ma pomóc w jej właściwej percepcji.

  • Wydawnictwa cyfrowe

W wydawnictwach cyfrowych stosujemy technologię umożliwiającą załączanie multimediów i odczytywanie na różnych urządzeniach, w tym smartfonach i tabletach. Przed każdą publikacją przewidujemy czas na testowanie zarówno przez naszych redaktorów, jak i przedstawicieli klienta.

Wstecz