logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Jak rozliczyć projekt

Dostępne wersje:
logo Wydanie papierowe

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Jak rozliczyć projekt?”, który nasza firma przygotowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Publikacja jest skierowana do beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy już pozyskali środki z unijnego budżetu i stanęli przed zadaniem ich poprawnego rozliczenia. Wbrew pozorom, otrzymanie dotacji do dopiero początek długiej drogi do realizacji projektu i końcowego sukcesu.
 
Z naszej publikacji, czytelnik dowie się, w jaki sposób określić wielkość przedsiębiorstwa i dlaczego jest to takie ważne przy pozyskiwaniu dotacji. Przypominamy także o trwałości projektu i wyznaczaniu wskaźników, które będą możliwe do osiągnięcia - wszystko skontrolują urzędnicy organów podatkowych, NIK-u lub organów unijnych. Wiele miejsca poświęciliśmy rozliczaniu wydatków, jednemu z najważniejszych etapów projektu. Porządek w dokumentacji jest niezbędny, jeżeli chcemy bezproblemowo przebrnąć przez realizację naszego przedsięwzięcia.
 
Nie zabrakło także wnikliwej analizy ustawy Prawo zamówień publicznych, której przyjrzeliśmy się pod kątem pozyskiwania Funduszy Europejskich. Trzeba pamiętać, że pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej są środkami publicznymi, dlatego ich wydatkowanie jest obarczone szczególnym rygorem. Osobne sekcje poświęciliśmy wnioskom o płatność, rozliczaniu zaliczek oraz wymaganiom w zakresie promocji i informacji. Na zakończenie umieściliśmy działy traktujące o kontrolach projektów i ewentualnych nieprawidłowościach. Mamy nadzieję, że lektura niniejszego wydawnictwa ułatwi Państwu rozliczanie projektów i skłoni do odważniejszego sięgania po unijne pieniądze.