logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Inwestujemy w Rozwój 2/2012

Dostępne wersje:
logo Wydanie papierowe

Tematem przewodnim bieżącego wydania są formy pomocy skierowanej do początkujących przedsiębiorców z sektora MŚP.

Gościem „Inwestujemy w rozwój” była Marta Cisek-Babiarz, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Tematem rozmowy były różnorodne działania podejmowane na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Oprócz wsparcia skierowanego do przedsiębiorców, bardzo istotne jest promowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży. Aktywnie uczestniczą w tym samorządy, tworzące Regionalne Centra Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Są to nowoczesne, specjalistyczne laboratoria, których wyposażenie ma wspomagać proces edukacji. Uczniowie oraz pracownicy firm będą tu mogli nabywać bądź podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe.

Szczególnej uwadze polecamy artykuły pokazujące, że oprócz dotacji z RPO WP można skorzystać z szerokiego wachlarza ofert przygotowanych zarówno dla osób bezrobotnych, jak i firm czy instytucji. Przykładem są inkubatory przedsiębiorczości, do których może się zgłosić każdy, kto chce przetestować własny pomysł na biznes. Warto także zapoznać się z korzyściami, jakie daje działanie w ramach klastra lub obecność w parku technologicznym czy przemysłowym. Z kolei w artykule znajdującym się w cyklu warsztat beneficjenta omawiane są alternatywne dla kredytu bankowego źródła finansowania MŚP: fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, seed capital i venture capital.