logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Inwestujemy w Rozwój 1/2012

Dostępne wersje:
logo Wydanie papierowe

W tym wydaniu biuletynu "Inwestujemy w Rozwój" skupiamy się na innowacjach oraz sektorze średnich i małych przedsiębiorstw.

Gościem „Inwestujemy w rozwój” był Marcin Ciźla, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Tematem rozmowy były odnawialne źródła energii (OZE). Jak się okazuje, obecnie tylko ok. 3% energii wytwarzanej w województwie podkarpackim pochodzi z OZE. W celu zmiany tego stanu rzeczy w 2006 r. powołano do życia Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, który liczy obecnie już 41 członków. Wsparcie na rozwój projektów związanych z OZE umożliwiają również Fundusze Europejskie - w ramach działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna” RPO WP do pozyskania jest 62 mln zł.

W sekcji poświęconej dobrym praktykom przyglądamy się małym i średnim przedsiębiorstwom, które dzięki unijnym pieniądzom wdrażają nowe technologie wzmacniając potencjał innowacyjny regionu. Wśród nich należy wyróżnić ekoinnowacje, które nie tylko podnoszą konkurencyjność przedsiębiorstw, ale przy okazji pozytywnie wpływają na środowisko naturalne. Prof. Leszek Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej tłumaczy, że to właśnie w sektorze MŚP rozwinięciu ulegają technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, m.in. słonecznej. Nowa generacja kolektorów umożliwia pracę urządzeń zasilanych energią słoneczną zarówno w dzień, jak w nocy, a co równie ważne - bez względu na zachmurzenie.