logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Informacja potrzebna od zaraz

10 kwietnia 2014

Tylko 13,7 proc. mikro i małych firm planuje pozyskać dotacje w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 (badania Instytutu Badań i Analiz OSB dla portalu Firmy.net). To mniej niż w marcu ubiegłego roku, kiedy to taką chęć zadeklarowało 14,2 proc. Przedsiębiorcy za jedną z głównych przeszkód podają brak informacji.

Oczywiście, że obre dotarcie z informacją o możliwościach korzystania z funduszy europejskich będzie kluczem do sukcesu. Podobnie było w 2007 roku, lecz teraz poprzeczka pójdzie zdecydowanie w górę. Będzie więcej pieniędzy do wzięcia, lecz też kryteria będą bardziej wyśrubowane. To na przedsiębiorcach w dużej mierze  spocznie   odpowiedzialność  za wykorzystanie unijnych funduszy na badania i rozwój. W tej perspektywie to oni będą aplikować, a uczelnie będą tylko partnerami.

O tym wszystkim muszą się wcześniej dowiedzieć, przeanalizować i zapytać. Czy temu wyzwaniu podołają   Centra Informacji o Funduszach Europejskich? Czy instytucje wdrażające zdążą z materiałami informacyjnymi? Czy ruszą na czas portale internetowe o funduszach? Zobaczymy. Pewne jest, że czasy się zmieniły i inne są kanały dystrybucji informacji. Większe znaczenie będą miały wydawnictwa cyfrowe, aplikacje i multimedia.

Niepokój na temat potencjału informacyjnego instytucji zarządzających dotacjami płynie z wielu stron. Ciekawą analizę na temat wpływu funduszy europejskich na wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej przedstawił austriacki bank Erste Group. Wyliczając bariery skutecznego wykorzystania funduszy, na pierwszym miejscu eksperci  z Erste podali zbyt dużą biurokrację w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji oraz zbyt niską świadomość dotycząca możliwości pozyskiwania środków. 

Andrzej Szoszkiewicz

Photo by Barney Moss | Title: "Information" | License: CC-BY 2.0

Wstecz