logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Firma

Smartlink powstał w 2004 r. Na początku firma udostępniała informacje o funduszach europejskich i promowała efekty korzystania z unijnego wsparcia, by potem rozszerzyć swoje zainteresowania na cyfrową promocję walorów turystycznych i gospodarczych miast i regionów.

Nowoczesna informacja

Pierwszy pomysł wszedł w życie w maju 2004 r. Był to serwis FunduszeOnLine (FOL), który rozrósł się do najbardziej kompleksowego w polskim internecie źródła informacji o dotacjach, stypendiach i kredytach preferencyjnych. Wspólnie z brytyjskim partnerem powstała seria lokalnych serwisów informacyjnych „4 Business”, za pomocą których miasta i gminy informowały swoich przedsiębiorców o dostępnych dotacjach i kredytach. Dzięki pracy nad rozwojem tych serwisów Smartlink skupił wokół siebie grupę specjalistów w dziedzinie unijnych dotacji i konsekwentnie budował know-how w tym zakresie.

Content marketing

W drugim roku działalności firma rozszerzyła swoją specjalizację o marketing treści (content marketing), publikując atrakcyjne i przystępne informacje na temat efektów korzystania z funduszy europejskich głównie przez samorządy i przedsiębiorców. Smartlink zorganizował rozległą sieć redaktorów, dziennikarzy, researcherów, grafików, fotografów i filmowców, którzy opracowują profesjonalne teksty, zdjęcia i filmy. O atrakcyjne projekty i skład dba nasze studio graficzne.

W 2005 r. na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego redaktorzy Smartlink opracowali koncepcję biuletynów informacyjnych „Nasz Region” oraz „Silesia Region”, które stały się wzorem do naśladowania w innych województwach. Z kolei albumy „Polskie projekty - 25 pomysłów na rozwój” (na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), „Lubuskie projekty” (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego), „Lubelszczyzna w 30 odsłonach” (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) wyznaczyły nowe trendy w zakresie promocji dobrych praktyk w korzystaniu z funduszy europejskich. Wszystkie wydawnictwa charakteryzują się rzetelnością informacji, przystępnym językiem, oryginalnymi projektami graficznymi oraz w większości autorskim materiałem zdjęciowym. Od 2012 r. papierowym wydawnictwom towarzyszą wydania cyfrowe zarówno w formacie flash, jak i na urządzenia mobilne. Wydania cyfrowe wzbogacone są o filmy, galerie zdjęć i aktywne linki.

Polska pięknieje i inne konkursy

Od 2008 r. współtworzymy projekt „Polska Pięknieje” będący nowoczesną kampanią promującą najlepsze projekty zrealizowane przy współfinansowaniu z unijnych dotacji, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowaliśmy (wspólnie z Fundacją Pascal) cykl konferencji „Polska pięknieje – wiedza czyni cuda” oraz przeprowadziliśmy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego osiem edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Z nie mniejszym powodzeniem organizowaliśmy kolejne przedsięwzięcia promocyjne – konkurs „Promuj z pomysłem” dla projektodawców Programu Polska Wschodnia, „Siła promocji – siła projektu” oraz „Innowacja Plus” skierowane do beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka. Z kolei konkurs „Róża promocji” dotyczył Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego, a „Patent na Projekt” wyłonił najlepsze projekty z województwa warmińsko-mazurskiego. Sukcesy wszystkich konkursów mają swoje źródło w dobrej znajomości projektów, umiejętności dotarcia do potencjalnych uczestników oraz odpowiedniej organizacji prac biura konkursu.

Cyfrowa promocja miast i regionów

Aplikacje i responsywne strony internetowe są naszą odpowiedzią na dynamiczny wzrost urządzeń mobilnych. Przygotowujemy je wspólnie z naszymi partnerami technologicznymi. Do nas należy opracowanie koncepcji, treści, wykonanie zdjęć i fotoedycja oraz promocja.

Dla miast i regionów opracowaliśmy cyfrowe przewodniki – Welcome to Our City oraz Doing Business in Our City promujące walory turystyczne i gospodarcze. To skuteczny sposób na przyciągnięcie krajowych i zagranicznych turystów oraz inwestorów.

Z kolei SmartBox to nasz autorski pomysł na wykorzystanie tradycyjnych (broszury, albumy, mapy) i mobilnych (aplikacje mobilne, responsywne strony internetowe, e-wydawnictwa wzbogacone o filmy i galerie zdjęć) form przekazu treści w celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców.

Wstecz