logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Sięgnij po fundusze RPOWZ

Korzystanie z Funduszy Europejskich zapewnia korzyści firmom, gminom i regionom. Dotacje umożliwiają rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych i realizację ambitnych planów. Samo pozyskanie dofinansowania nie zapewnia jeszcze sukcesu. On przychodzi tak naprawdę wraz z planowanymi efektami projektu. Publikację adresujemy szczególnie do osób, które po raz pierwszy będą sięgać po dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPOWZ). Zamieściliśmy tu wiele cennych wskazówek. Oddajemy głos pracownikom instytucji, które udostępniają finansowanie z RPOWZ, opiekunom projektów i ekspertom z wieloletnim doświadczeniem. Ich praktyczne spojrzenie bardzo przydaje się w omawianiu tematu, który może się wydać trudny podczas lektury regulaminów i wytycznych.

e-poradnik „Sięgnij po fundusze RPOWZ” dostępny jest tutaj