logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Zobacz zmiany 1/2017

W latach 2014-2020 małe i średnie przedsiębiorstwa będą największymi beneficjentami funduszy unijnych. W sumie na ich rozwój przeznaczonych zostanie prawie 20 mld euro. Dotacje można pozyskać z programów krajowych: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw jest również wspierana w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego. Na ten cel w I osi priorytetowej „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” zapisano aż 374 mln euro. Szczegóły znajdziecie w najnowszym wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany”.