logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Zobacz zmiany nr 3

Tematem przewodnim trzeciego numeru e-magazynu „Zobacz zmiany” jest edukacja. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za ten obszar odpowiadają działania wpisane do IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Program będzie wspierać cały system edukacji – począwszy od opieki przedszkolnej, poprzez szkoły średnie, po państwowe wyższe szkoły zawodowe. Konkursy w ramach niektórych działań już ruszyły. W tym wydaniu e-magazynu publikujemy również przydatne informacje dla osób, które mają odpowiednie predyspozycje do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.