logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Zobacz zmiany 4/2016

W ostatnim w tym roku wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany” przybliżamy tematykę związaną z inteligentnymi rozwiązaniami służącymi zrównoważonemu rozwojowi miast. W obecnej perspektywie finansowej do programów regionalnych wprowadzono koncepcję Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dzięki której władze miast mogą w większym niż do tej pory stopniu decydować, na co chcą przeznaczyć środki unijne. Wzmocnieniu roli miast służy także Pakt Amsterdamski, podpisany w maju tego roku przez ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności w państwach członkowskich Unii. Na znaczeniu zyskuje też strategia Smart City, czyli inteligentnego miasta. Ideę nowoczesnego myślenia o mieście mieszkańcom Rzeszowa przybliżają cykliczne konferencje organizowane na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz ruch miejski Rzeszów Smart City.