logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Zobacz zmiany 2/2018

Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną należą do najważniejszych zadań w regionie. Z RPO WP 2014-2020 przeznaczono ponad 800 mln zł na 28 inwestycji – powstaną nowe obwodnice, połączenia ułatwiające dojazd do autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i innych dróg krajowych, a także nowe przeprawy, m.in. most na Wisłoce w Mielcu. Środki z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 umożliwiają realizację dużych inwestycji drogowych, których celem jest poprawa dostępności makroregionu. Drogi budowane są również dzięki wsparciu dwóch programów współpracy transgranicznej: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wspierane są również działania nakierowane na wzrost atrakcyjności transportu miejskiego, wzmocnienia roli transportu kolejowego.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku promującego ten numer.

E-magazyn „Zobacz zmiany” dostępny jest tutaj.

Wersja papierowa do pobrania tutaj.