logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Zobacz zmiany 4/2017

Nowoczesne i ekologiczne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków przyczynią się nie tylko do większej dbałości o środowisko, ale wpłyną też pozytywnie na atrakcyjność turystyczną naszego regionu. Dlatego w RPO WP 2014-2020 na gospodarkę wodno-ściekową przeznaczono prawie 92 mln euro. Równie ważna jest poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z unijnymi regulacjami do 2020 r. Polska musi uzyskać 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia. Podkarpackie w najbliższych latach czeka spore wyzwanie, by spełnić te kryteria. Tu także z pomocą przyjdą nam środki z RPO WP. Na ten cel przewidziano 22,6 mln euro w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami.

Czwarty numer e-magazynu „Zobacz zmiany” dostępny jest tutaj.

Wersja papierowa do pobrania tutaj.