logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

e-biuletyn Nasz region 8/2016

Dostępne wersje:
logo Wersja multimedialna

Wielkopolska to region, w którym na zwrotne formy finansowania planuje się przeznaczyć największą w kraju pulę środków. Wsparcie zostanie przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza dla tych, które mają utrudniony dostęp do finansowania bankowego. Będzie ono ukierunkowane na tworzenie start-upów, rozszerzanie i wzmacnianie podstawowej działalności przedsiębiorstw, realizację nowych projektów, a także na wchodzenie przez firmy na nowe rynki. Pieniądze z JEREMIE 2 powinny trafić na rynek już w I kwartale 2017 r.