logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

RPO 3/2018

Do końca listopada 2018 r. Pomorze Zachodnie zakontraktowało 3,93 mld zł, co stanowi 58% dostępnych środków. Beneficjentom RPOWZ przekazano płatności w wysokości 21,6% alokacji na program (2,4% powyżej średniej dla kraju). Z dużym wyprzedzeniem zostały osiągnięte też cele narzucone przez zasadę n+3. Wszystkie te wskaźniki będzie jeszcze analizować Komisja Europejska. Jej przedstawiciel – Christopher Todd – w rozmowie publikowanej w tym wydaniu nie dostrzega na obecnym etapie zagrożenia utratą środków z tzw. rezerwy wykonania.

e-biuletyn „RPO” nr 3 dostępny jest tutaj.