logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Fundusze Europejskie na Mazowszu 5/2018

Zbliżającemu się 9. Forum Rozwoju Mazowsza poświęcony jest 5 e-biuletyn „Fundusze Europejskie na Mazowszu”, w którym przybliżamy sylwetki kolejnych uczestników, m.in. firmę Kross, która uruchomiła innowacyjną pilotażową linię do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego, czy spółkę Empis & Sensum Mobile wypracowującą program diagnostyczno-terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Dzięki wsparciu z RPO WM nasz region otwiera niezwykłe miejsca, jak Muzeum Polskiej Wódki, czy dźwiga z ruin niezwykłe zabytki dziedzictwa kultury, jak pałac z Korczewie. Warto je poznać i odwiedzić. Pokazujemy również, jak design jest powiązany ze zrównoważonym wzrostem i ochroną środowiska, jak planować inwestycje (design thinking), by maksymalnie wykorzystywały potencjał firmy i prowadziły na wyżyny rozwoju. Zapraszamy do lektury.

e-biuletyn „Fundusze Europejskie na Mazowszu” nr 5 jest dostępny tutaj.