logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

RPO 2/2018

Fundusze Europejskie to olbrzymie możliwości dla zachodniopomorskiego biznesu. Obok dotacji gospodarkę regionu stymulują środki zwrotne, czyli preferencyjne pożyczki, poręczenia oraz wejścia kapitałowe. Ich źródłem finansowania są Programy Regionalne perspektyw 07-13 i 14-20. W poprzedniej perspektywie finansowej na środki zwrotne, udostępniane poprzez dwie inicjatywy: Jeremie i Jessica, Zarząd Województwa przeznaczył ponad 400 mln zł, a w obecnej – kolejne 460 mln zł. Mogą z nich w pełni korzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. To pieniądze także dla tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność, a więc mają utrudniony dostęp do finansowania przez banki.

e-biuletyn „RPO” nr 2 dostępny jest tutaj.