logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Fundusze Europejskie na Mazowszu 3/2018

W trzecim numerze e-biuletynu „Fundusze Europejskie na Mazowszu” skupiamy uwagę na formach aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych społecznym odrzuceniem. O tym, jakie działania w tym zakresie podejmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, można się dowiedzieć z wywiadu z Tomaszem Sieradzem, dyrektorem WUP.

Uwagę koncentrujemy na ekonomii społecznej, m.in. spółdzielniach socjalnych, które są szansą na rozkręcenie biznesu w wielu dziedzinach. W tych społecznych firmach na pierwszym miejscu nie jest jednak pomnażanie zysku, choć twardo trzeba stać na ziemi, ale pomoc zepchniętym na margines życia lub zagrożonych odrzuceniem przez społeczeństwo. W dziale „Kuźnia projektów” inspirujemy do realizacji działań służących np. niepełnosprawnym i dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Oba przypadki pokazują, że warto góry przenosić.

e-biuletyn „Fundusze Europejskie na Mazowszu” jest dostępny tutaj.