logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

RPO 1/2018

Prawie 90 gmin z województwa zachodniopomorskiego skorzystało z różnych form dofinansowania na aktualizację bądź przygotowanie programów rewitalizacji. Przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju zorganizowano dwa konkursy dotacji, w wyniku których dofinansowanie na ten cel z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna otrzymało 70 gmin. Ponadto 18 gmin o najniższych parametrach rozwoju społeczno-gospodarczego, zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Włączenia wsparto z Programu Regionalnego. Zrealizowano w nich pilotażowy program animacyjny, który zachęcił lokalne społeczności do udziału w procesie tworzenia programów rewitalizacji.

e-biuletyn „RPO” nr 1 dostępny jest tutaj.

Wydanie wersji papierowej do pobrania tutaj.