logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Zobacz zmiany 1/2018

Właściwy system opieki zdrowotnej wymaga odpowiedniej bazy infrastrukturalnej podnoszącej dostępność i poziom specjalistycznych usług medycznych. Dlatego Zarząd Województwa Podkarpackiego na ochronę zdrowia przeznaczył ze środków europejskich jedną z najwyższych alokacji w obecnym Regionalnym Programie. W 2017 r. w ramach poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w trybie konkursowym przekazano 19 szpitalom powiatowym ponad 160,3 mln zł, a w trybie pozakonkursowym wyłoniono cztery projekty realizowane przez szpitale wojewódzkie na łączną kwotę dofinansowania prawie 90 mln zł. Mieszkańcy Podkarpacia mogą korzystać z darmowych badań w ramach działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie. Nie mniej ważna jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawność organizmu. Dzięki środkom zapisanym w działaniu 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych możliwe jest tworzenie i doposażenie istniejących wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku promującego ten numer.

E-magazyn „Zobacz zmiany” dostępny jest tutaj.

Wersja papierowa do pobrania tutaj.