logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nasz region 9/2017

W dziewiątym numerze e-biuletynu  „Nasz Region” wyjaśniamy czym jest Baza Usług Rozwojowych. W videocaście „Usługi rozwojowe” tłumaczymy, w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa z Wielkopolski mogą pozyskać dofinansowanie na doradztwo, szkolenia i inne usługi dostępne w Bazie. Prezentujemy też kolejny projekt ze skrzynki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole już od kilku lat realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Najnowszy kolski projekt „Z Troską…” został bardzo dobrze przyjęty przez lokalną społeczność. Czego dotyczył i kto mógł wziąć udział w projekcie, o tym przeczytasz w tekście „Zacznij od nowa”. Przedmiotem zainteresowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ są też kwestie zdrowia publicznego. Usługi zdrowotne są wspierane m.in. w ramach promowania włączenia społecznego (Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne). Więcej na ten temat w materiale „Zdrowsza Wielkopolska”.

Cały e-biuletyn „Nasz Region” nr 9 jest dostępny tutaj.