logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

RPO 2/2017

Rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera na świecie 7 mln ludzi. Szacuje się, że co roku w Polsce smog zabija ok. 50 tys. osób, a krajowa gospodarka ponosi straty sięgające 100 mld zł. Europa konsekwentnie realizuje zapisy pakietu klimatycznego, ograniczając emisję gazów cieplarnianych, przestawiając się na OZE i poprawiając efektywność energetyczną gospodarki. My również jesteśmy „odpowiedzialni za przyszłe pokolenia”. Rząd pracuje obecnie nad programem „Czyste powietrze”. Ale czy stworzy on odpowiednie zachęty, które rzeczywiście wpłyną na redukcję niskiej emisji? Między innymi o tym problemie dyskutowali uczestnicy IV Forum Ekologicznego w Kołobrzegu.

Zachęcamy do czytania e-biuletynu „RPO” 2/2017.

Biuletyn w wersji papierowej dostępny tutaj.