logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nasz region 3/2017

W trzecim numerze biuletynu „Nasz region” przeczytasz o Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Beneficjenci unijnego wsparcia otwierali podwoje swoich instytucji, organizacji, fundacji i stowarzyszeń, by pokazać odwiedzającym, na co idą miliony z Unii. Zobacz film, który pokazuje, jak świetnie bawiono się podczas DOFE!

Dlaczego warto promować projekty i wykraczać poza ramy wyznaczone przez przepisy? Na to pytanie odpowiada Danuta Sowińska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

W tym wydaniu dowiesz się więcej o preferencyjnych pożyczkach z JESSICA 2, finansowanych ze środków WRPO na lata 2014-2020. Można z nich wspierać przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej. Na tego typu inwestycje przeznaczono prawie 286 mln zł.

Czytaj e-biuletyn „Nasz Region” nr 3/2017.