logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nasz region 8/2016

Najnowsze wydanie e-biuletynu „Nasz region” poświęcone jest zwrotnym formom finansowania. Wielkopolska to region, w którym na instrumenty finansowe w postaci tanich poręczeń i pożyczek planuje się przeznaczyć przeszło 600 mln zł. Wsparcie ma być udzielane mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, mającym utrudniony dostęp do finansowania bankowego. Środki będzie można przeznaczyć na tworzenie start-upów, rozszerzanie i wzmacnianie podstawowej działalności przedsiębiorstwa, a także na wchodzenie przez firmy na nowe rynki. Pieniądze z JEREMIE 2 powinny trafić na rynek już w I kwartale 2017 r.