logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nasz region 1/2017

W ciągu siedmiu lat realizacji WRPO ogłoszono 86 konkursów, na które wpłynęło 4460 wniosków. Podpisano 2,5 umów o łącznej wartości ponad 2,3 mld euro. Udało się utrzymać lub utworzyć ponad 22 tys. miejsc pracy. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło około 1,3 mld euro, reszta środków pochodziła z wkładów własnych beneficjentów. Tym samym w 100 proc. wykorzystana została kwota zaplanowana na WRPO 2007-2013.

A co nas czeka w tym roku? Zapraszamy do czytania najnowszego wydania e-biuletynu „Nasz region”.