logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

RPO 1/2017

Pierwsze tegoroczne wydanie e-biuletynu „RPO” skierowane jest do przedsiębiorców. Z końcem marca ogłoszono nabór wniosków w ramach działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”. Wsparcie uzyskają projekty tworzące zarówno atrakcje, jak i produkty turystyczne, które są szansą dla rozwoju turystyki naszego województwa. Na firmy czeka więcej nowości. Rusza warte prawie 70 mln zł wsparcie usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorców. W tej perspektywie szkolenia dla firm i ich pracowników będą uruchomiane poprzez system popytowy, w którym to przedsiębiorca wybierał będzie interesującą go, konkretną usługę szkoleniową lub rozwojową z prowadzonej centralnie Bazy Usług Rozwojowych. W ramach Jeremie 2 oferowane będą nowe produkty, czyli mikropożyczki do 100 tys. zł jednostkowego wsparcia i pożyczki inwestycyjne ze wsparciem w przedziale od 500 tys. do 1 mln zł. Cały czas jednym z priorytetów pozostaje wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Specjalnej Strefy Włączenia, czyli w gminach z niskimi wskaźnikami rozwoju gospodarczego i społecznego. Nowością w RPOWZ 2014-2020 jest pożyczka z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Zachęcamy do czytania e-biuletynu „RPO” 1/2017.

Wersja pdf do pobrania tutaj.