logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nasz region 10/2016

W ostatnim wydaniu e-biuletynu „Nasz region” przyglądamy się realizacji WRPO na lata 2014-2020. Wielkopolska jest liderem zarówno pod względem liczby podpisanych umów, jak i kwoty zakontraktowanych środków w ramach programu regionalnego. Do 4 grudnia ogłoszono 111 naborów, na które przeznaczono środki unijne w wysokości 6,2 mld zł. Podpisano 802 umowy na łączną wartość ponad 2,6 mld zł. Wielkopolska znajduje się wśród województw najbardziej zaawansowanych w przygotowaniu systemu instrumentów zwrotnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Inwestorzy, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia związane z rewitalizacją czy modernizacją energetyczną budynków sektora publicznego i mieszkaniowego mogą liczyć na ponad 285 mln zł wsparcia z WRPO 2014+ w postaci pożyczek.