logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

RPO nr 4/2016

W ostatnim tegorocznym wydaniu e-biuletynu „RPO” podsumowujemy siedem lat realizacji RPOWZ 2007-2013. Dofinasowanie otrzymało 1701 projektów o łącznej wartości ponad 6,3 mld zł. Przedsięwzięcia przyczyniły się do podniesienia jakości życia mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzbogaciły ofertę inwestycyjną, kulturalną i turystyczną województwa, odmieniły wiele zaniedbanych miejsc i zwiększyły konkurencyjność działających na terenie regionu przedsiębiorstw. W biuletynie piszemy też o tym, jak w województwie zachodniopomorskim sprawdza się wydatkowanie środków z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPOWZ i jakie zmiany dotyczą wdrażania JEREMIE 2.