logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nasz region nr 1 i 2

W tym roku w dziesięciu numerach e-biuletynu „Nasz region” postaramy się na bieżąco informować o naborach wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach WRPO 2014+ i ewentualnych zmianach w harmonogramie. W obecnej perspektywie finansowej bardzo ważną rolę odgrywają nowe instrumenty polityki terytorialnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). W kolejnych wydaniach przyjrzymy się im i wskażemy przedsięwzięcia współfinansowane w ramach WRPO 2014+. Wydaniu w wersji mobilnej towarzyszyć będzie ukazujący się kwartalnie biuletyn w wersji papierowej.

e-biuletyn „Nasz region” nr 1

e-biuletyn „Nasz region” nr 2

biuletyn „Nasz region” nr 1

Zachęcamy do przeglądania e-biuletynu na telefonie lub tablecie połączonym z internetem!