logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Treść ponad wszystko

10 lutego 2014

Przy spadających nakładach niemieckiej prasy, chlubny wyjątek stanowią wydawnictwa korporacyjne. Inwestycje niemieckich firm w media firmowe wzrosły w ostatnich dwóch latach o 6%. Według prof. Clemensa Koopa, dyrektora firmy analitycznej zehnvier, z każdej trójki badanych przez niego firm, dwie zapewniły, że wydawnictwa korporacyjne stanowią ważną część działań marketingowych i ich znaczenie będzie dalej rosło. Przy czym największe inwestycje czynione są w kanały cyfrowe – internet i aplikacje mobilne. W tym segmencie nakłady wzrosły aż o 20%. Spośród badanych przez Koopa firm aż 65% zdeklarowało dalszy wzrost inwestycji w wydawnictwa cyfrowe i multimedia.

Swoją popularność media korporacyjne zawdzięczają coraz lepszej jakości. Nie chodzi tu o poligrafię czy technologie lecz przede wszystkim treść. Redakcje współpracują z dobrymi dziennikarzami i ekspertami, którzy dostarczają materiały, jakich pozazdrościć mogłyby renomowane tygodniki publicystyczne. Przegrywają z kolei te wydawnictwa, które robione są „siłami wewnętrznymi”, czyli pisane i redagowane przez pracowników działów marketingu. Zdjęcia robione są zwykle przez te same osoby często nienajlepszym firmowym sprzętem. „Obojętnie czy chodzi o magazyn cyfrowy czy papierowy o jego sukcesie decyduje poziom zamieszczanych w nim tekstów i ilustracji”, twierdzi  Koop.

Takie zasady wyznajemy od początku współpracując z instytucjami centralnymi regionalnymi przy opracowywaniu  biuletynów informacyjnych na temat funduszy europejskich. To rodzaj wydawnictw, które śmiało można zaliczyć do rodziny mediów korporacyjnych. Naszym klientom doradzamy, że jeżeli chcą utrzymać trwałe relacje z czytelnikami (w dużej części beneficjentami funduszy europejskich) nie powinni stosować  propagandy sukcesu na temat świetnego wykorzystania unijnych dotacji, a raczej dostarczali rzetelnej wiedzy jak te pieniądze jeszcze lepiej wykorzystać. Choćby poprzez prezentacje dobrych praktyk napisanych przez sprawdzonych dziennikarzy i zilustrowane zdjęciami zrobionymi przez dobrych fotografów, czy rozmowy z ekspertami na temat niuansów prowadzenia projektów. W ten sposób wydawnictwo zyskuje pod względem merytorycznym. A to właśnie dobrej treści czytelnik poszukuje najbardziej. 

Widzimy też, że coraz więcej urzędów rozumie trendy rynkowe i obok papierowych biuletynów zamawiają także wersje cyfrowe. Słusznie, gdyż ten trend jest nie do zatrzymania.

Andrzej Szoszkiewicz

Photo by DigitalRalph | Title: "content-marketing" | License: CC-BY 2.0

Wstecz