logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Fundusze Europejskie na Mazowszu nr 2

Dostępne wersje:
logo Wydanie papierowe

W kolejnym biuletynie „Fundusze Europejskie na Mazowszu” przyglądamy się polityce miejskiej, sięgając do podpisanego w maju br. Paktu Amsterdamskiego, który akcentuje konieczność zintegrowanego – ponad podziałami administracyjnymi oraz terytorialnymi – zarządzania miastami. Wyznaczając 12 partnerstw tematycznych, wśród których znajdują się m.in. mobilność miejska, rynek pracy, ubóstwo czy technologie cyfrowe, wskazuje on najważniejsze kierunki czekającej nas pracy. Przybliżamy też m.in. zagadnienia: ekspansji na zagraniczne rynki, obszarów inteligentnej specjalizacji województwa, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, dziedzictwa kulturowego Mazowsza, rewitalizacji. Wszystko oczywiście w kontekście wsparcia, jakie oferuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.